Referat af generalforsamling i Trup Ting Tang, Søndag 4. marts 2018.

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen forslår Per Brix, der indvilliger.
2. Valg af referent: Rikke Kjøller indvilliger
3. Formandens beretning. Se separat fil i interngruppe. Beretning godkendt af generalforsamlingen.
4. Regnskabet, se separat fil i interngruppe. Regnskabet for 2017 fremlagt af kasseren godkendes af generalforsamlingen.
5. Indkomne forslag:
• Vedtægtsændringer, se under filer i intern gruppe. Vedtægts ændringer er godkendt af generalforsamlingen.
• Alkoholpolitik, godkendt.
• Narkotikapolitik, godkendt
• Louise overtager hjemmesiden, godkendt
• Per Bris fremlagde tilbud om at afholde et førstehjælpskursus, godkendt
• Forslag om at enkeltmedlemmer kan optages til 1/3 af familie kontingentet, godkendt
• Forslag om donationer kan gives til TTT, skal stå på hjemmesiden, Louise iværksætter.
• Budget: Det blev besluttet at fastholde målet om en likvid beholdning på ca. 20.000
6. Oplæg omkommende Sæson. Birgitte orienterede.
7. Valg af bestyrelsen
Anette Sylvest Jespersen modtager genvalg, Valgt
Birgitte Sonne modtager genvalg, Valgt
Kristian Hjort modtager genvalg, Valgt
Sanna Kok Hansen modtager genvalg, Valgt
Rikke Kjøller opstiller som kasserer, Valgt
Niels Jacob opstiller, Valgt
Louise Walbum opstiller, Valgt

8. Mie Hjort Valgt som revisor
9. Eventuelt, ingen indkommende forslag

Share