Forældre info

Til nye gøgler-forældre.

Dit barn er startet til gøglertræning, du bedes derfor melde dig ind i foreningen Trup Ting Tang. Dette giver også medlemskab af Bornholms Middelalder Centrers Vennekreds for hele husstanden.

Kontingentet er i 2020: 750 kr. pr familie.

Som forældre til et gøglerbarn, skal du forvente at skulle deltage aktivt i dit barns nye interesse. Du må forvente, at skulle lægge ca. 10 dage pr. år, hvor du deltager i nedenstående aktiviteter. Du skal selv melde dig til på Trup Ting Tangs interne Facebook-gruppe (der kommer altid opslag omkring begivenheder) og være opsøgende på den arbejdsopgave du har meldt dig til. ”Gamle” gøgler-forældre kan altid kontaktes, hvis du er i tvivl om noget.

Arbejdsopgaver for forældre:

Arbejdsdage på gøglerpladsen: Dage hvor forældrene reparerer, vedligeholder og fornyer Skidtfolkspladsen (gøglernes tilholdssted) på Bornholms MiddelalderCenter, samt dage hvor forældrene hjælper med at reparere og forny forskelligt udstyr.

På BMC: Vi er på Bornholms MiddelalderCenter (BMC) og optræder to dage om ugen i skolernes sommerferie. Vi befolker vores lejr i træf-ugen (uge 29). Andre arrangementer forekommer efter aftale. Som familier bakker vi op om disse dage, hvor Trup Ting Tang er på BMC og optræder. Der skal forældrene dels lave bål og mad, dels fungere som ”forældre” for alle gøglerbørn. Som udgangspunkt melder man sig til hele dage. Der skal være minimum 2 voksne på pladsen. For yderligere information om de voksnes rolle på aktivitetsdage, se ”godt at vide -regler”.

Uden for BMC: Der er også aktivitetsdage uden for Bornholms MiddelalderCenter, både rundt om på Bornholm og udenfor øen. Her bruges forældre som chauffører, rejseguides, kokke m.m.

Workshops/træningsweekender: I vinterhalvåret er der træningsweekend ca. en gang om måneden, 5-6 gange i alt. Her forventes det at forældre deltager med forskellig praktisk hjælp, f.eks. madlavning.
Træningsdage: Hver tirsdag kl. 15.30-17.30 træner Trup Ting Tang i gymnastiksalen i Multihuset Østerlars. Her er det en god ide for forældrene, at være med så meget og ofte som muligt, både for at lære alle børnene at kende og for at se hvad de arbejder med. Vi satser på at der altid er 2 forældre tilstede. Der gøres rent og tømmes skraldespande inden der låses af. Husk alle døre!

Middelalder:
Trup Ting Tang er medlem i BMV (Bornholms Middelaldercenters Vennekreds), og vi samarbejder med Bornholms MiddelalderCenter. Når vi er på centeret skal både børnene og de voksne have middelaldertøj på. I starten kan man låne dette, men det forventes, at man efter et stykke tid selv anskaffer Middelaldertøj. Få hjælp til dette hos Birgitte eller Noomi.
Når vi er på centeret og laver mad til børnene, laves maden over bål og den skal være nogenlunde autentisk for tidsperioden. I det hele taget skal man leve sig ind i rollen og atmosfæren på stedet, og agere som en del af oplevelsen. For eksempel tager man imod når der kommer gæster, og fortæller hvad man laver og hvad gøglertruppen er.

Middelaldertøj:
I opstarten kan man låne middelaldertøj på BMC efter aftale, men det forventes at man med tiden anskaffer sit eget udstyr. Vennekredsen tilbyder kursus weekender og vejledning i bearbejdning af forskellige materialer og man kan få hjælp i systuen på BMC tirsdage og torsdage efter aftale.