Forældre info

Til nye gøgler-forældre.

Dit barn er startet til gøglertræning, du bedes derfor melde dig ind i foreningen Trup Ting Tang.

Som forældre til et gøglerbarn, skal du forvente at skulle deltage aktivt i dit barns nye interesse. Du må forvente, at skulle lægge ca. 10 dage pr. år, hvor du deltager i nedenstående aktiviteter. Du skal selv melde dig til på Trup Ting Tangs interne Facebook-gruppe (der kommer altid opslag omkring begivenheder) og være opsøgende på den arbejdsopgave du har meldt dig til. ”Gamle” gøgler-forældre kan altid kontaktes, hvis du er i tvivl om noget.

Arbejdsdage på gøglerpladsen: 

Dage hvor forældrene reparerer, vedligeholder og fornyer Skidtfolkspladsen (gøglernes tilholdssted) på Bornholms MiddelalderCenter, samt dage hvor forældrene hjælper med at reparere og forny forskelligt udstyr.

På BMC: 

Vi er på Bornholms MiddelalderCenter (BMC) og optræder to dage om ugen i skolernes sommerferie. Vi befolker vores lejr i træf-ugen (uge 29). Andre arrangementer forekommer efter aftale. Som familier bakker vi op om disse dage, hvor Trup Ting Tang er på BMC og optræder. Der skal forældrene dels lave bål og mad, dels fungere som ”forældre” for alle gøglerbørn. Som udgangspunkt melder man sig til hele dage. Der skal være minimum 2 voksne på pladsen. For yderligere information om de voksnes rolle på aktivitetsdage, se ”godt at vide -regler”.

Uden for BMC: 

Der er også aktivitetsdage uden for Bornholms MiddelalderCenter, både rundt om på Bornholm og udenfor øen. Her bruges forældre som chauffører, rejseguides, kokke m.m.

Workshops/træningsweekender:

I vinterhalvåret er der træningsweekend ca. en gang om måneden, 5-6 gange i alt. Her forventes det at forældre deltager med forskellig praktisk hjælp, f.eks. madlavning.
Træningsdage: Hver tirsdag kl. 15.30-17.30 træner Trup Ting Tang i gymnastiksalen i Multihuset Østerlars. Her er det en god ide for forældrene, at være med så meget og ofte som muligt, både for at lære alle børnene at kende og for at se hvad de arbejder med. Vi satser på at der altid er 2 forældre tilstede. Der gøres rent og tømmes skraldespande inden der låses af. Husk alle døre!

Trup Ting Tang og middelalderen.

Traditionerne i Gøgl, Cirkus, Gadeteater og Comedia dell artè går tilbage til middelalderen.

TTT agerer i en historisk kontekst.

På BMC er vi i middelalderen. Vi tilbyder gentagne små foredrag, hvor vi lærer om historien og begreberne.

— Kirke, tro og overtro.

— Sundhed, fest og tro, det gode liv i middelalderen.

— Skriftsprog og regnearter, vi øver os i latinske bogstaver og runer, romertal og arabiske tal.

— Samfundshierarkiet, hvem bestemmer hvad? Frie og ufrie mennesker.

— Soldater, riddere og krigere, soldaterlivet i middelalderen.

— Kost, sundheds- og sygdomsopfattelse, rigmandskost og fattigmandskost.

— Mode i middelalderen, beklædning fra inderst til yderst.

Vi klæder os, spiser, leger, synger og vi danser, som vi tror at man gjorde i middelalderen.

Tøj.

Det kan være en bekostelig affære at starte med udstyr til hele familien for nye medlemmer.

— Vi kan anbefale at I laver låneaftaler med medlemmer som har været med i længere tid.

— Vi anbefaler at I får hjælp til at klippe og sy egne dragter i Husflidsgruppen som har base i Multihusets systue.

— Vores forening er opmærksomme på at købe stoffer og materialer til ildgrej til overkommelige priser, disse sager sælges videre til medlemmerne uden avance.

— Vi har vores egen genbrugs-BAZAR, hvor vi kan købe og sælge aflagt tøj til hinanden.

— Ca. En gang årligt, laver vi fælles bestillinger af sko, telte m.m. fra internetbutikker.