Indmeldelse:

I 2021 koster et medlemskab 750 kr. for en familie. Vi definerer familien som Gøgler-barn, forældre og søskende, uanset om familien bor på forskellige adresser.

Enkeltmedlemmer betaler 250 kr. i 2021.

Sponsormedlemmer/ Medlemmer i vores støttegrupper betaler 200 kr. pr. Husstand i 2021

Familiemedlemmer får 2 medlemskort, enkeltmedlemmer får 1 medlemskort.

Familiemedlemskab dækker deltagelse i alle TTT´s aktiviteter på BMC og i Multihuset, ved rejser, sommerlejren og enkelte kurser kommer der en beskeden egenbetaling. 

Gøglerne tilbydes træning i akrobatik, jonglering og teater med forskellige velkvalificerede undervisere.

Foreningen deltager i og bakker op, om arrangementer og aktiviteter på BMC, 

Sommerlejr i uge 29 på BMC.

Ture til middelalder arr. i Danmark og Sverige

Fri entré til BMC som angivet i vores samarbejdsaftale.

Mulighed for at deltage i værksteder og arr. I Multihuset i Østerlars.

Hvis dette har vakt interesse, så send en mail til: truptingtangbornholm@gmail.com