Politik for deltagelse i Trup Ting Tang

Alkoholpolitik i Trup Ting TangPå baggrund af den offentlige debat om alkohol på arbejdspladser og i foreningsregi har bestyrelsen i Trup Ting Tang (TTT) valgt at fastlægge en alkoholpolitik for foreningen.

1. TTT har den grundlæggende holdning, at vi ikke ønsker at prædike til total afholdenhed. Det drejer sig om at have en holdning til at omgås alkohol på en sund og fornuftig måde.

2. TTT vil gerne være med til at vores unge medlemmer har et sundt og fornuftigt forhold til alkohol.

3. TTT tillader ikke udskænkning af alkohol til ungdomsmedlemmer under 18 år.

4. TTT forventer, at foreningens gøglerforældre og andre ansvarlige voksne omgås alkohol på en sober måde, så længe de har ansvaret for foreningens medlemmer. Her tænkes specielt på børne- og ungdomsmedlemmer.

5. Samme forventning har foreningen til gøglerforældre og andre ansvarlige voksne også ved ture og lignende. Dette gælder også under transport i f.eks. bus, tog eller privat bil.

6. Hvis bestyrelsen, observerer eller på anden måde bliver gjort bekendt med, at en person under udførelsen af sin træner-, instruktør- eller lederopgave optræder i påvirket tilstand, vil pågældende blive kontaktet af bestyrelsen og gjort bekendt med foreningens politik på området.

7. TTT forventer, at foreningens medlemmer og forældre erkender, at alle har et ansvar for at foreningens alkoholpolitik efterleves.

8. Hvis en træner, et medlem eller en forælder observerer, at en tillidsperson eller anden person med tilknytning til foreningen handler i strid med foreningens alkoholpolitik, er det foreningens håb og forventning, at vedkommende vil meddele sin viden videre til bestyrelsen, så denne kan handle i overensstemmelse med foreningens alkoholpolitik.

9. Alle sager omhandlende alkoholproblemer behandles fortroligt på bestyrelsesniveau og alle handlinger, beslutninger, repressalier m.m. i forbindelse hermed træffes helt og holdent af bestyrelsen.

10. Ændringer af ovenstående alkoholpolitik kan kun besluttes af bestyrelsen._________________________________________________________________

Narko- og misbrugspolitik i Trup Ting Tang

Enhver indtagelse og salg af narkotika vil medføre sanktioner i henhold til de af Trup Ting Tangs gældende regler

1. At indtagelse af narkotika i forbindelse med træning, udflugter/rejser og anden aktivitet med TTT vil medføre øjeblikkelig kontakt til den unges forældre som kommer og henter den unge, alternativt må de ledsagende voksne tage kontakt til de sociale myndigheder. Samme regler for voksne. Indtagelse af narkotika medfører hjemsendelse.

2. At salg af narkotika i forbindelse med foreningen vil medføre eksklusion af TTT og politianmeldes

3. At kendskab/rygter om misbrug blandt foreningens medlemmer straks vil blive påtalt. Bestyrelsen forventer, at foreningens gøglerforældre og gøglerbørn/unge erkender, at alle har et ansvar for, at ingen medlemmer af TTT risikerer at komme ud i et misbrug. Det er derfor legitimt, at medlemmer meddeler deres viden videre til bestyrelsen eller en anden voksen, således at der kan blive foranstaltet den nødvendige hjælp.

4. TTT lover i den sammenhæng fuld anonymitet. Alle sager omhandlende misbrugsproblemer behandles på bestyrelsesplan med fuld diskretion.

5. Afhængig af sagens karakter forholder TTTs bestyrelse sig ret til at kontakte sociale myndigheder / indgive politianmeldelse.

Andre retninger:

TTT har ikke en sukkerpolitik.

 Når vi er sammen, laver vi mad efter kendte “middelalder-opskrifter” derfor spiser vi mest kål og brød og drikker vand til.

TTT har ikke en mobbe-politik. 

Vi satser på samarbejde, fordi kun med samarbejde og gensidig tillid i fokus, kan vores børn klare de udfordringer som de møder som gøglere.

Sammen bliver vi stærkere. 

Som folkeoplysende forening sætter TTT demokrati og medbestemmelse i højsædet.